Säsongsmat

Den här listan visar hur mycket päron som importeras till Sverige från olika länder och territorier, enligt FN-organet FAO:s statistik (2009). Länder och territorier som inte rapporterat in någon uppgift finns inte med här.

Se även: Päron.

Land Mängd1 (2009) Värde (2009) Avstånd från Stockholm
Nederländerna 18 639 183 563 828 kronor
17 248 091 euro
Argentina 2 721 24 203 276 kronor
2 274 197 euro
Belgien 1 851 14 929 052 kronor
1 402 769 euro
USA 1 548 13 773 600 kronor
1 294 200 euro
Tyskland 1 504 17 247 608 kronor
1 620 626 euro
Italien 1 364 13 697 080 kronor
1 287 010 euro
Spanien 1 000 8 501 372 kronor
798 809 euro
Frankrike 952 6 856 192 kronor
644 224 euro
Chile 530 6 274 640 kronor
589 580 euro
Sydafrika 324 3 435 748 kronor
322 831 euro
Danmark 276 2 226 732 kronor
209 229 euro
Kina 224 1 430 924 kronor
134 453 euro
Polen 24 91 824 kronor
8 628 euro
Ungern 11 84 172 kronor
7 909 euro
Turkiet 3 38 260 kronor
3 595 euro

1 Mängd avser för spannmål: ton, boskap: antal djur, fjäderfä och gnagare: 1000-tal djur, bin: kupor

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen