Säsongsmat
Abchazien
annat territorium (tillhör Georgien)

Europe location ABX.png

Flag of the Republic of Abkhazia.svg
Ligger i:

Europa

Huvudstad:
  • Sukhumi
  • Koordinater: 42.85805541.128334
Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Abchazien, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
Från Abchazien importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 0 kronor
0 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 0 kronor.

Abchazien är en de facto självstyrande utbrytarrepublik ur Georgien, vars självständighet dock endast erkänns av ett fåtal stater (2012). I FAO:s livsmedelsstatistik särredovisas inte Abchazien, men regionen finns ändå med här för fullständighets skull, och för den händelse att vi skulle koppla på fler källor framgent.


Landskoder
ISO-kod GE-AB Kortaste särskiljande ISO 3166-kod
Wikipedia Abkhazia Namn på engelska Wikipedia


Jordbruksproduktion


Mest exporterade jordbruksprodukter


Mest importerat till Sverige


Mest importerat till Finland


Mest importerat till Norge


Mest importerat till Danmark


Mest importerat till Färöarna


Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen