Säsongsmat

Här ligger handels- och produktionsdata från FN-organet FAO. Data härifrån importeras sedan via {{FAO-koppling}} till artiklar om länder, för att sedan kunna visas i exempelvis råvaruartiklarna.

Här ligger de senaste officiella siffrorna, däremot inte de preliminära siffror som brukar publiceras ett halvår eller så tidigare.

Undersidor:

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen