Säsongsmat
Egentliga Skandinavien i rött, och Skandinavien i begreppets vidare betydelse i orange.
Skandinavien är ett historiskt, kulturellt och geografiskt begrepp som omfattar Norge, Sverige och Danmark, samt, beroende på kontext, ibland Finland. Internationellt används begreppet ofta synonymt med ”Norden”, och innefattar då också Island och Färöarna.

På Säsongsmat.nu används ”Skandinavien” ofta i begreppets vidaste betydelse, men lista hellre de länder som faktiskt avses, om du redigerar artiklar här.

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen