Säsongsmat

Den här omvandlingstabellen för Jordgubbar används för att automatiskt konvertera värden i innehållsförteckningarna till recept på Säsongsmat.nu. Måtten är ungefärliga – särskilt styckemåtten.

Antal
jordgubbar
Vikt
(kilo)
Volym
(liter)
Längd
(m)
50 0.5 1

Fler mått

Notera att definitionen av en del mått ofta varierat genom historien, och inte sällan mellan regioner. För historiska mått anges här de definitioner som senast användes i någon större omfattning, och som kan tänkas dyka upp i gamla recept från 1700- och 1800-talet.

Antal
50 pkt, paket, bit, bitar, stk, st, st., stk., hela, person, portion, personer, portioner, tallrikar, tallrik, längd, längder, klyfta, klyftor, medelstor, medelstora, normalstor, normalstora, jordgubbe, jordgubbar
0.34722222222222 gross
4.1666666666667 dussin
25 par
40 stor, stort, stora, större, rejäla
60 liten, litet, små, mindre
100 halv, halva, ½
150 tredjedels, ⅓
200 fjärdedels, kvarts, ¼
Vikt
0,5 kilo, kilogram, kg, kg., 兛, 瓩, ㌕, ㎏
5 Hg, hekto, hektogram, hg, hg., ㋌
500 gram, g, g., gr, gr., ㌘
0,000551155655 amerikanskt ton, amerikanska ton, short ton
500000 milligram,mg,miligram,㎎, mg.
0,0005 ton, t.
1,10231131 pund, lb, lb., lbm, pound, Imperial Standard Pound, ℔, lbm, internationellt pund, internationlla pund
1,10231131 pound, pounds, amerikanska pund, amerikanskt pund Pund syftar nog oftast på internationellt pund.
1,176260245 skålpund, svenska skålpund, skålp., skålp, sklp ℔, lb etc har använts om svenska skålpund, men dyker de upp i ett recept i dag syftar de nog snarast på pund.
1,003814495 norska skålpund
1,0615711255 gamla danska skålpund, äldre danska skålpund, ä. danska skålpund
1 danska skålpund
133,335 匁, monme 3,75 gram
0,13335 貫, kan
Volym
1 liter, l, lit, ltr, lit., l., ㍑, 竔, ℓ
10 deciliter, dl, dcl, dcl, ㎗
6,6666666667 kopp, koppar, kkp, kaffekopp, kaffekoppar,kkp.
4 tekopp, tekoppar, tkp
100 centiliter, cl, cl.
1000 milliliter, ml, mililiters, mililiter, ml.,㎖
66,6666666667 matsked, matskedar, msk, tbsp, tablespoon, tablespoons, msk., skedblad
200 teskedar, tesked, tsk, teaspoon, tsp, tsk.
1000 kryddmått, krm, krm.
5 glas
0,1 䇆, dekaliter, decalit,
0,01 䇉, hektoliter, hectolit
0,001 ㎘, kiloliter, kl
10000 ㎕, mikroliter, µl, μl både egentligt Unicodetecken (µ), och den grekiska bokstaven mu (μ)
Volymmått i andra system
4,16666666 cup, cups
2,11337642 pint, pints
0,264172052 gallon, gallons
33,8140227 fluid ounce, fl oz, fl. oz., oz. fl.
2,127659574 liquid pint, liquid pints
1,818181818 dry pint, dry pints
Historiska volymmått
0,763358779 stop
0,013642565 spann
0,054570259 fjärding, fjärdingar, fjärdingsmått
0,006821282 tunna, tunnor, tunnmått
0,2183406112 kappe, kappmått
0,382116928 kanna, kannor, kannmått
0,025477707 ankare, ankarmått
3,058103976 kvarter
12,19512195 jungfru, jungfrur, ort, jumfru, jumfrur

Teknisk data

Sidor som använder egenskapen "Mängd/Jordgubbar"

Visar 2 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 25 | nästa 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

J
Jordgubbs- och rosenkvittensylt +750 gram
1,5 liter
75 jordgubbar
  +
Jordgubbskräm +500 gram
1 liter
50 jordgubbar
  +
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen