Säsongsmat
Klimatpyramid för årstiden ”det spirar”
Klimatpyramid för årstiden ”det spirar”

Majas klimatpyramider är kokboksförfattaren Maja Söderbergs säsongsguide, som förutom att visa vad som är i säsong när också är balanserade ur närings- och hälsoperspektiv. De är utarbetade av Maja Söderberg och nutritionist Camilla Gard, och används på säsongsmat med deras tillåtelse.

Året är här indelat i sju årstider. När en årstid börjar varierar förstås med plats och år (pyramiderna är dock utarbetade för Sverige). Varje pyramid innehåller tre fält: I pyramidens botten sådant vi bör äta ofta, i mitten sådant vi bör äta ibland, och toppen importerad frukt, kött och annat vi bör äta mer sällan.

Upphovsrätten till säsongspyramiderna ägs av Majas Klimatmat, och ligger alltså till skillnad från det mesta annat på Säsongsmat inte under någon fri licens.

För en del råvaror skiljer sig säsongsbedömningen åt mellan Säsongsmat.nu och Majas klimatmat, beroende på hur hårda krav man ställt på när något är i säsong. Så har till exempel tomat en längre säsong i klimatpyramiderna, då det finns skandinaviska växthusodlade tomater redan från försommaren, medan Säsongsmat.nu väntar in de tomater som inte kräver uppvärmda växthus.

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen