Säsongsmat

Vissa källor används ofta i länklistorna i artiklar om råvaror och recept. För flera sådana källor finns ett standardnamn att använda i länktext-fältet när man länkar.

Använder du standardnamnet så kommer Säsongsmat att känna igen källan och skriva ut en passande länktext. Från vissa av källorna kan Säsongsmat också komma att importera information automatiskt.

Lista över specialkällor

Standardnamn Exempellänk
Wikipedia En artikel på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Abborre
Fobo En artikel med odlingstips från Fobo http://www.fobo.se/artiklar/vaxtodling/gronsaker/baljvaxter/sojabonor.shtml
Livsmedelssverige http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/277-aubergine.html
SLV Näringsinformation från Livsmedelsverket http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=287
Den virtuella floran
Finska Institutet för hälsa och välfärd Finska Institutet för hälsa och välfärd
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen