Säsongsmat

Skapar tre SIO, Property:FAO-livsmedel (handel) (import till olika, utvalda länder), Property:FAO-livsmedel (export) och Property:FAO-livsmedel (produktion), för alla FAO-livsmedel i varje landartikel. Data hämtas från i Säsongsmat:FAO-data. Tar FAO-namn (FAO:s landsnamn) som enda och obligatorisk parameter.

Mallen är numera uppdelad på undermallar, som i sin tur används på undersidor till landsartiklarna, för att dessa inte ska bli alldeles för tunga. Huvudmallen skriver ut några tio-i-topp-tabeller i landartiklarna.

Följande egenskaper sätts:

Property:Land
Property:Import till Sverige
Property:Import till Sverige (värde)
...
Property:Livsmedelsnamn (FAO)
Property:Livsmedelsnamn (FAO)-sv //Ej implementerat, använd {{FAO-namn_till_svenska}}
Property:Livsmedelsnummer (FAO)

respektive

Property:Land
Property:Produktion / Property:Export
Property:Livsmedelsnamn (FAO)
Property:Livsmedelsnamn (FAO)-sv //Ej implementerat, använd {{FAO-namn_till_svenska}}
Property:Livsmedelsnummer (FAO)
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen