Säsongsmat

Mall för att sätta ut huvudbilden i en artikel.

Skriver ut en bild, samt anger Property:Bild och sätter en parameter till skinnet för att bygga metataggar (samt bör sätta mikrodatatagg ”image” på bilden).

Detta är en specialvariant av {{Bild}} för receptartiklar, som sätter Fil:Recept_ikon_sasongsmat.png som semantisk egenskap och metatagg, om ingen receptbild finns. Detta för att ha något att visa i bildgallerier (eftersom en ansenlig del av recepten, till skillnad från råvarorna, saknar bild).

{{Receptbild|Bildnamn|upright=Ja}}

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen