Säsongsmat

Mall för att sätta ut huvudbilden i en artikel.

Skriver ut en bild, samt anger Property:Bild och sätter en parameter till skinnet för att bygga metataggar (samt bör sätta mikrodatatagg ”image” på bilden).

{{Bild|Bildnamn|upright=Ja|figure|hideonsmall|width=60px}}

Se även {{Bild2}}

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen