Säsongsmat
Det här är en (nästan) fullständig förteckning över wikikoder för avancerade användare. För en sammanfattning, tillräcklig för de flesta skribenter, se artikeln om redigering.

Du kan formatera din text genom att använda ”wiki-koder”. Dessa består av vanliga tecken som stjärnor, apostrofer eller likhetstecken som har en speciell funktion i wikin, ibland beroende på deras position. För att till exempel formatera ett ord kursivt, så inkluderar du två apostrofer ''så här''

Textformatering

Beskrivning Wikikod Resultat
fungerar överallt
Kursiv text ''kursiv'' kursiv
Fet text '''fet''' fet
Fet och kursiv '''''fet & kursiv''''' fet & kursiv
Ingen wikiformattering <nowiki>ingen ''wikiformatering''</nowiki> ingen ''wikiformatering''
styckeformatering – endast i början av en rad
Rubriker i olika nivåer
=nivå 1=
== nivå 2==
=== nivå 3===
==== nivå 4====
===== nivå 5=====
====== nivå 6======

Om det finns fyra eller fler rubriker skapas automatiskt en innehållsförteckning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Horisontell linje ----
Punktlista
* ett
* två
* tre
** tre, ett
** tre, två

Radbrytningar bryter listan

 • ett
 • två
 • tre
  • tre punkt ett
  • tre punkt två
Numrerad lista
# ett
# två<br />
som går över flera rader<br />
utan att bryta numreringen
# tre
## tre punkt ett
## tre punkt två
 1. ett
 2. två

som går över flera rader
utan att bryta numreringen

 1. tre
  1. tre punkt ett
  2. tre punkt två
Definitionslista
;element 1
: definition 1
;element 2
: definition 2-1
: definition 2-2
element 1
definition 1
element 2
definition 2-1
definition 2-2
Definitionslistor kan också användas för att skapa indrag
: Enkelt indrag
:: Dubbelt indrag
::::: Multipla indrag

(Ur tillgänglighetssynpunkt är den här metoden inte perfekt, eftersom texten kan bli otydlig i t.ex. talande webbläsare)

Enkelt indrag
Dubbelt indrag
Multipla indrag
Blandning av olika typer av listor
# ett
# två
#* två, ett
#* två, två
# tre
#; tre, element ett
#: tre, def. ett
# fyra
#: fyra, def. ett
#: detta ser ut som en fortsättning på # fyra
#: och används ofta istället för <br />
# fem
## fem, ett
### fem, ett, ett
## fem, två

;element 1
:* definition 1-1
:* definition 1-2
:
;element 2
:# definition 2-1
:# definition 2-2

Användandet av #: och *: är att betrakta som okonventionellt.

 1. ett
 2. två
  • två, ett
  • två, två
 3. tre
  tre, element ett
  tre, def. ett
 4. fyra
  fyra, def. ett
  detta ser ut som en fortsättning på # fyra
  och används ofta istället för <br />
 5. fem
  1. fem, ett
   1. fem, ett, ett
  2. fem två
element 1
 • definition 1-1
 • definition 1-2
element 2
 1. definition 2-1
 2. definition 2-2
Oformaterad text
 oformaterad text med
 ett '''mellanslag''' i
 ''början'' av raden

Den här formateringen påverkar bara stycket som helhet, du kan fortfarande formatera enskilda tecken.

oformaterad text med
ett mellanslag i
början av raden

Stycken

MediaWiki ignorerar vanliga radbrytningar. För att starta ett nytt stycke måste du lämna en tomrad emellan. Du kan också tvinga fram en radbrytning i en paragraf med HTML-taggen <br />.

HTML

Vissa HTML-taggar är tillåtna i MediaWiki, till exempel <code>, <div>, <span> och <font>. Dessa fungerar vart du än sätter in dem.

Beskrivning Du skriver Du får
Genomstruket <del>Överstruket</del> eller <sGenomstruket</s> Genomstruket
Text med fixerad bredd <tt>Fixerad bredd</tt>eller <code>källkod</code> Fixerad bredd
Citat

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text <blockquote> citat citat citat citat citat citat </blockquote> text text text text text text text text text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
citat citat citat citat citat citat
text text text text text text text text text text text text
Kommentar <!-- Detta är en kommentar -->

Texten syns bara för andra som redigerar artikeln.

Helt oformaterad text

<pre>Här '''ignoreras''' alla markörer.</pre>

 Här '''ignoreras''' alla markörer.
Skräddarsydd oformaterad text

<pre style="color:green">Här '''ignoreras''' alla markörer och texten formateras med en CSS-kod</pre>

Här '''ignoreras''' alla markörer och texten formateras med en CSS-kod.

Bilder

För att kunna visa en bild på Säsongsmat måste den först ha laddats upp till antingen bildbanken WikiMedia Commons, eller till Säsongsmat (se vidare instruktioner här)

Samma teknik som beskrivs här kan också användas för att bädda in ljud- och videofiler.

Tillåtna filformat

Utöver de här filformaten finns det fler filtyper som går att ladda upp, men om du infogar dem i en artikel blir det en länk till respektive fil, i stället för en inbäddad bild eller ett inbäddat ljudklipp.

Visa en bild

Syntax

Syntaxen för att bädda in en bild i en artikel är:

[[Bild:filnamn|variabler|bildtext]]

eller

[[Fil:filnamn|variabler|bildtext]]

där variabler kan vara vara ett antal parametrar separerade av |-symboler (se vidare exemplen nedanför):

! Notera att linkvariabeln inte fungerar med variablerna thumb, miniatyr eller frame.

Ordningen på variablerna spelar ingen roll. Om två variabler ger motstridiga uppgifte används den senaste, förutom format, som alltid ger värdena thumb, miniatyr och frame högst prioritet.

Om en parameter inte verkar vara en variabel används den som bildtext. Bildtexter visas i anslutning till bilden om du använder en tumnagelbild, eller när muspekaren förs över bilden i andra fall. Du kan använda länkar och annan wikiformatering i bildtexten.

Om ingen bildtext angett används automatiskt bildnamnet. För att helt ta bort bildtexten kan du använda det här hacket: [[File:Example.jpg|20px|<span title=""></span>]], vilket ser ut så här: .

Om du inte anger några variabler alls placeras bilder på enklast möjliga sätt, mitt i texen.

Exempel

Inbäddning

Wikikod Resultat
Inget format
... text text text
[[File:example.jpg|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

border ger en tunn grå linje runt bilden
... text text text
[[File:example.jpg|border|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

frameless
... text text text
[[File:example.jpg|frameless|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

frameless och border
... text text text
[[File:example.jpg|frameless|border|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

frame
... text text text
[[File:example.jpg|frame|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

thumb eller miniatyr
... text text text
[[File:example.jpg|thumb|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

Det går att ange en annat tumnagelbild än källbilden genom att skriva thumb={filename}, vilket kan vara användbart när man bäddar in video, och vill styra tumnagelbild.

Storlek och skalning

...

Justering

Wikikod Resultat
Ingen justering
... text text text
[[File:example.jpg|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text caption text text text text text text text text text text text text text text text text ...

none
... text text text
[[File:example.jpg|none|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

center
... text text text
[[File:example.jpg|center|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

left
... text text text
[[File:example.jpg|left|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

right
... text text text
[[File:example.jpg|right|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

Vertikal justering

...

Länka en bild

Den här metoden fungerar inte med parametrarna ”thumb”, ”miniatyr” eller ”frame”. Notera att de flesta bilder på både Wikimedia Commons och Säsongsmat är licensierade på ett sätt som kräver att upphovsman anges. Säsongsmat gör det normalt genom att länka bilden till en beskrivnigssida där det framgår vem som laddat upp den. Om du länkar bilden någon annanstans måste du försäkra dig om att den är licensierad på ett sätt som inte kräver att upphovsmannen anges, alternativt lägga till en bildtext som uppger vem som tagit bilden.

Exempel:

[[File:Example.jpg|50px|link=Abborre]]

Example.jpg


Bildgallerier

Du kan bygga ett bildgaller med flera bilder så här:

<gallery>
Bild:file_name.ext|bildtext
Bild:file_name.ext|bildtext
{...}
</gallery>

Så här kan det se ut:

<gallery>
File:Example.jpg|En solros
File:Example.jpg|Det går att använda wikikod i filbeskrivningen, här kommer t.ex. en länk: [[Abborre]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg| ''kursiverad stil''
</gallery>

vilket ger:

Det finns några variabler som kan användas som parametrar till gallery-taggen:

Exempel:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="många små solrosor">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Vilket ger:

Länka till en bild utan att visa den

Genom att skriva ett kolon (:) före Fil: eller Fil: skapar du en länk till en bilds beskrivningssida, i stället för att bädda in bilden

[[:Bild:Example.jpg]]
[[:Bild:Example.jpg|Solrosor]]

vilket ger

Bild:Example.jpg Solrosor

Tabeller

...

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen