Säsongsmat

Stenmurklor klassas numera som giftsvamp. Så här skriver Nordiska ministerrådet om stenmurklan, Gyromitra esculanta: "Bör inte konsumeras eftersom svampen även efter torkning i månader eller efter upprepad avkokning och avlägsnande av kokvattnet, fortfarande innehåller signifikanta mängder av akut toxiska och som misstänkt genotoxiska och carcinogena hydrazin-derivat." De som ändå väljer att äta stenmurklor gör det förstås under eget ansvar, men ska absolut inte servera till andra utan att upplysa om svampens giftighet.

Samtidigt ifrågasätts nu toppmurklan, Morchella conica (M. elata) och den runda toppmurklan, M. esculenta, eftersom konsumtion av mer än 100 gram per måltid ibland har påverkat mag-tarmkanalen och givit neurologiska effekter som ataxia, yrsel och synrubbningar. Toppmurklorna ska aldrig konsumeras råa, tillagas i minst 10 minuter.

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen