Säsongsmat

Bläddra igenom wikin

Property:Mängd/Vinbär
Creation date
"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
16:19:42, 17 juli 2013  +
Corresponds to 0,6 kilo, kilogram, kg, kg., 兛, 瓩, ㌕, ㎏  + , 6 Hg, hekto, hektogram, hg, hg., ㋌  + , 600 gram, g, g., gr, gr., ㌘  + , 0,000661386786 amerikanskt ton, amerikanska ton, short ton  + , 600000 milligram,mg,miligram,㎎, mg.  + , 0,0006 ton, t.  + , 1,322773572 pund, lb, lb., lbm, pound, Imperial Standard Pound, ℔, lbm, internationellt pund, internationlla pund  + , 1,322773572 pound, pounds, amerikanska pund, amerikanskt pund  + , 1,411512294 skålpund, svenska skålpund, skålp., skålp, sklp  + , 1,204577394 norska skålpund  + , 1,2738853506 gamla danska skålpund, äldre danska skålpund, ä. danska skålpund  + , 1,2 danska skålpund  + , 160,002 匁, monme  + , 0,16002 貫, kan  + , 1 liter, l, lit, ltr, lit., l., ㍑, 竔, ℓ  + , 10 deciliter, dl, dcl, dcl, ㎗  + , 6,6666666667 kopp, koppar, kkp, kaffekopp, kaffekoppar,kkp.  + , 4 tekopp, tekoppar, tkp  + , 100 centiliter, cl, cl.  + , 1000 milliliter, ml, mililiters, mililiter, ml.,㎖  + , 66,6666666667 matsked, matskedar, msk, tbsp, tablespoon, tablespoons, msk., skedblad  + , 200 teskedar, tesked, tsk, teaspoon, tsp, tsk.  + , 1000 kryddmått, krm, krm.  + , 5 glas  + , 0,1 䇆, dekaliter, decalit,  + , 0,01 䇉, hektoliter, hectolit  + , 0,001 ㎘, kiloliter, kl  + , 10000 ㎕, mikroliter, µl, μl  + , 4,16666666 cup, cups  + , 2,11337642 pint, pints  + , 0,264172052 gallon, gallons  + , 33,8140227 fluid ounce, fl oz, fl. oz., oz. fl.  + , 2,127659574 liquid pint, liquid pints  + , 1,818181818 dry pint, dry pints  + , 0,763358779 stop  + , 0,013642565 spann  + , 0,054570259 fjärding, fjärdingar, fjärdingsmått  + , 0,006821282 tunna, tunnor, tunnmått  + , 0,2183406112 kappe, kappmått  + , 0,382116928 kanna, kannor, kannmått  + , 0,025477707 ankare, ankarmått  + , 3,058103976 kvarter  + , 12,19512195 jungfru, jungfrur, ort, jumfru, jumfrur  +
Kategorier Indexerade sidor , Mängdegenskaper
Modification date
"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
16:19:42, 17 juli 2013  +
Subproperty of Mängd  +
Has type
"Has type" är en fördefinierad egenskap som beskrivs i datatyp av en fastighet.
Quantity  +
Display units kg, liter  +
dölj egenskaper som länkar hit 
Röda vinbär + , Svarta vinbär + Mängdegenskap
Property:Mängd/Röda vinbär + , Property:Mängd/Svarta vinbär + omdirigeringssida
 
Skriv namnet på sidan du vill börja bläddra från.
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen