Säsongsmat

Bekräftade användare är användare som haft sin användarkonto i minst fyra dygn utan att bli blockerade, eller som har kopplat en e-postadress till sitt konto. Som bekräftad användare kan du flytta sidor och redigera även ”halvlåsta” sidor.

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen