Säsongsmat
Query size är en fördefinierad egenskap som samlar antalet villkor i en förfrågan. This property is pre-deployed (also known as special property) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined property.
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen