Säsongsmat

Bläddra igenom wikin

Användare:109.74.5.165
Query depth
"Query depth" is a predefined property that informs about the depth (numerical value computed on the basis of subquery nesting and resolved property chains) of a query while query execution is being restricted by the $smwgQMaxDepth setting and is provided by Semantic MediaWiki.
1  +
Query format
"Query format" is a predefined property that holds the name of the result format used in a query and is provided by Semantic MediaWiki.
template  +
Query size
Query size är en fördefinierad egenskap som samlar antalet villkor i en förfrågan.
4  +
Query string
"Query string" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by Semantic MediaWiki.
[[Concept:Recept]] [[Concept:Recept]] [[Sidförfattare::Användare:109.74.5.165]]
dölj egenskaper som länkar hit 
Användare:109.74.5.165 + Has query
"Has query" är en fördefinierad egenskap som representerar metainformation (i form av ett underobjektet) om individuella förfrågningar.
 
Skriv namnet på sidan du vill börja bläddra från.
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen