Säsongsmat

Den här omvandlingstabellen för Skivat päron används för att automatiskt konvertera värden i innehållsförteckningarna till recept på Säsongsmat.nu. Måtten är ungefärliga – särskilt styckemåtten.

Antal
päron
Vikt
(kilo)
Volym
(liter)
Längd
(m)
1 0.25

Fler mått

Notera att definitionen av en del mått ofta varierat genom historien, och inte sällan mellan regioner. För historiska mått anges här de definitioner som senast användes i någon större omfattning, och som kan tänkas dyka upp i gamla recept från 1700- och 1800-talet.

Antal
1 pkt, paket, bit, bitar, stk, st, st., stk., hela, person, portion, personer, portioner, tallrikar, tallrik, längd, längder, klyfta, klyftor, medelstor, medelstora, normalstor, normalstora, päron, päron
0.0069444444444444 gross
0.083333333333333 dussin
0.5 par
0.8 stor, stort, stora, större, rejäla
1.2 liten, litet, små, mindre
2 halv, halva, ½
3 tredjedels, ⅓
4 fjärdedels, kvarts, ¼
Volym
0,25 liter, l, lit, ltr, lit., l., ㍑, 竔, ℓ
2,5 deciliter, dl, dcl, dcl, ㎗
1,666666666675 kopp, koppar, kkp, kaffekopp, kaffekoppar,kkp.
1 tekopp, tekoppar, tkp
25 centiliter, cl, cl.
250 milliliter, ml, mililiters, mililiter, ml.,㎖
16,666666666675 matsked, matskedar, msk, tbsp, tablespoon, tablespoons, msk., skedblad
50 teskedar, tesked, tsk, teaspoon, tsp, tsk.
250 kryddmått, krm, krm.
1,25 glas
0,025 䇆, dekaliter, decalit,
0,0025 䇉, hektoliter, hectolit
0,00025 ㎘, kiloliter, kl
2500 ㎕, mikroliter, µl, μl både egentligt Unicodetecken (µ), och den grekiska bokstaven mu (μ)
Volymmått i andra system
1,041666665 cup, cups
0,528344105 pint, pints
0,066043013 gallon, gallons
8,453505675 fluid ounce, fl oz, fl. oz., oz. fl.
0,5319148935 liquid pint, liquid pints
0,4545454545 dry pint, dry pints
Historiska volymmått
0,19083969475 stop
0,00341064125 spann
0,01364256475 fjärding, fjärdingar, fjärdingsmått
0,0017053205 tunna, tunnor, tunnmått
0,0545851528 kappe, kappmått
0,095529232 kanna, kannor, kannmått
0,00636942675 ankare, ankarmått
0,764525994 kvarter
3,0487804875 jungfru, jungfrur, ort, jumfru, jumfrur

Teknisk data

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen