Säsongsmat

Den här omvandlingstabellen för Dillfrö används för att automatiskt konvertera värden i innehållsförteckningarna till recept på Säsongsmat.nu. Måtten är ungefärliga – särskilt styckemåtten.

Antal
Vikt
(kilo)
Volym
(liter)
Längd
(m)
0.026 0.075

Fler mått

Notera att definitionen av en del mått ofta varierat genom historien, och inte sällan mellan regioner. För historiska mått anges här de definitioner som senast användes i någon större omfattning, och som kan tänkas dyka upp i gamla recept från 1700- och 1800-talet.

Vikt
0,026 kilo, kilogram, kg, kg., 兛, 瓩, ㌕, ㎏
0,26 Hg, hekto, hektogram, hg, hg., ㋌
26 gram, g, g., gr, gr., ㌘
2,866009406E-5 amerikanskt ton, amerikanska ton, short ton
26000 milligram,mg,miligram,㎎, mg.
2,6E-5 ton, t.
0,05732018812 pund, lb, lb., lbm, pound, Imperial Standard Pound, ℔, lbm, internationellt pund, internationlla pund
0,05732018812 pound, pounds, amerikanska pund, amerikanskt pund Pund syftar nog oftast på internationellt pund.
0,06116553274 skålpund, svenska skålpund, skålp., skålp, sklp ℔, lb etc har använts om svenska skålpund, men dyker de upp i ett recept i dag syftar de nog snarast på pund.
0,05219835374 norska skålpund
0,055201698526 gamla danska skålpund, äldre danska skålpund, ä. danska skålpund
0,052 danska skålpund
6,93342 匁, monme 3,75 gram
0,0069342 貫, kan
Volym
0,075 liter, l, lit, ltr, lit., l., ㍑, 竔, ℓ
0,75 deciliter, dl, dcl, dcl, ㎗
0,5000000000025 kopp, koppar, kkp, kaffekopp, kaffekoppar,kkp.
0,3 tekopp, tekoppar, tkp
7,5 centiliter, cl, cl.
75 milliliter, ml, mililiters, mililiter, ml.,㎖
5,0000000000025 matsked, matskedar, msk, tbsp, tablespoon, tablespoons, msk., skedblad
15 teskedar, tesked, tsk, teaspoon, tsp, tsk.
75 kryddmått, krm, krm.
0,375 glas
0,0075 䇆, dekaliter, decalit,
0,00075 䇉, hektoliter, hectolit
7,5E-5 ㎘, kiloliter, kl
750 ㎕, mikroliter, µl, μl både egentligt Unicodetecken (µ), och den grekiska bokstaven mu (μ)
Volymmått i andra system
0,3124999995 cup, cups
0,1585032315 pint, pints
0,0198129039 gallon, gallons
2,5360517025 fluid ounce, fl oz, fl. oz., oz. fl.
0,15957446805 liquid pint, liquid pints
0,13636363635 dry pint, dry pints
Historiska volymmått
0,057251908425 stop
0,001023192375 spann
0,004092769425 fjärding, fjärdingar, fjärdingsmått
0,00051159615 tunna, tunnor, tunnmått
0,01637554584 kappe, kappmått
0,0286587696 kanna, kannor, kannmått
0,001910828025 ankare, ankarmått
0,2293577982 kvarter
0,91463414625 jungfru, jungfrur, ort, jumfru, jumfrur

Teknisk data

Sidor som använder egenskapen "Mängd/Dillfrö"

Visar 1 sida som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 25 | nästa 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

H
Het kronärtskocksdip +0,5 tsk
0,867 gram
  +
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen