Säsongsmat

Skriver ut artikelförfattare i recept, om inte (1) är ”nej” (default i Form:Recept). Namnet på mallen är ett arv från förr.

Skriver även ut ”senast uppdaterat”, samt lagrar Property:Har_versal_begynnelsebokstav.

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen