Säsongsmat

Bläddra igenom wikin

Sparris
Query depth
"Query depth" is a predefined property that informs about the depth (numerical value computed on the basis of subquery nesting and resolved property chains) of a query while query execution is being restricted by the $smwgQMaxDepth setting and is provided by Semantic MediaWiki.
1  +
Query format
"Query format" is a predefined property that holds the name of the result format used in a query and is provided by Semantic MediaWiki.
template  +
Query size
Query size är en fördefinierad egenskap som samlar antalet villkor i en förfrågan.
2  +
Query string
"Query string" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by Semantic MediaWiki.
[[SLV-livsmedel::Sparris]]
dölj egenskaper som länkar hit 
Sparris + Has query
"Has query" är en fördefinierad egenskap som representerar metainformation (i form av ett underobjektet) om individuella förfrågningar.
 
Skriv namnet på sidan du vill börja bläddra från.
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen