Säsongsmat

Bläddra igenom wikin

Property:Mängd/Blomkålsbuketter
Creation date
"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
10:18:19, 25 augusti 2012  +
Corresponds to 1 pkt, paket, bit, bitar, stk, st, st., stk., hela, person, portion, personer, portioner, tallrikar, tallrik, längd, längder, klyfta, klyftor, medelstor, medelstora, normalstor, normalstora, blomkålsbukett, blomkålsbuketter  + , 0.0069444444444444 gross  + , 0.083333333333333 dussin  + , 0.5 par  + , 0.8 stor, stort, stora, större, rejäla  + , 1.2 liten, litet, små, mindre  + , 2 halv, halva, ½  + , 3 tredjedels, ⅓  + , 4 fjärdedels, kvarts, ¼  + , 0,025 kilo, kilogram, kg, kg., 兛, 瓩, ㌕, ㎏  + , 0,25 Hg, hekto, hektogram, hg, hg., ㋌  + , 25 gram, g, g., gr, gr., ㌘  + , 2,755778275E-5 amerikanskt ton, amerikanska ton, short ton  + , 25000 milligram,mg,miligram,㎎, mg.  + , 2,5E-5 ton, t.  + , 0,0551155655 pund, lb, lb., lbm, pound, Imperial Standard Pound, ℔, lbm, internationellt pund, internationlla pund  + , 0,0551155655 pound, pounds, amerikanska pund, amerikanskt pund  + , 0,05881301225 skålpund, svenska skålpund, skålp., skålp, sklp  + , 0,05019072475 norska skålpund  + , 0,053078556275 gamla danska skålpund, äldre danska skålpund, ä. danska skålpund  + , 0,05 danska skålpund  + , 6,66675 匁, monme  + , 0,0066675 貫, kan  +
Kategorier Indexerade sidor , Mängdegenskaper
Modification date
"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
11:23:32, 25 augusti 2012  +
Subproperty of Mängd  +
Has type
"Has type" är en fördefinierad egenskap som beskrivs i datatyp av en fastighet.
Quantity  +
Display units gram, blomkålsbuketter  +
dölj egenskaper som länkar hit 
  Inga egenskaper länkar till den här sidan.
 
Skriv namnet på sidan du vill börja bläddra från.
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen