Säsongsmat

Bläddra igenom wikin

Fruktträd i Uppsala län
Query depth
"Query depth" is a predefined property that informs about the depth (numerical value computed on the basis of subquery nesting and resolved property chains) of a query while query execution is being restricted by the $smwgQMaxDepth setting and is provided by Semantic MediaWiki.
1  +
Query format
"Query format" is a predefined property that holds the name of the result format used in a query and is provided by Semantic MediaWiki.
table  +
Query size
Query size är en fördefinierad egenskap som samlar antalet villkor i en förfrågan.
3  +
Query string
"Query string" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by Semantic MediaWiki.
[[Kategori:Fruktträd]] [[Långt länsnamn::Uppsala län]]
dölj egenskaper som länkar hit 
Fruktträd i Uppsala län + Has query
"Has query" är en fördefinierad egenskap som representerar metainformation (i form av ett underobjektet) om individuella förfrågningar.
 
Skriv namnet på sidan du vill börja bläddra från.
Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen