Säsongsmat
Jswidget1.png

Säsongswidgeten visar en lista över råvaror i säsong just nu. Du kan välja vilken typ av råvaror lista ska visa, och styra utseendet.

Instruktioner

Klistra in koden nedan på din hemsida. Du kan ändra, lägga till eller ta bort de variabler du vill för att justera utseendet på widgeten. Varje rad som startar med var innehåller en variabel. Vill du till exempel att råvaror bara ska hämtas från zon 3 så lägger du till en rad i listan med variabler som ser ut så här:

var ssm_zon = 3;

Du kan ta bort hela listan med variabler om du vill göra koden kortare. Då används standardvärdet för respektive variabel. En fullständig lista över variabler och standardvärden finns nedanför.

Text som är innesluten av /* och */ är kommentarer, små ”kom ihåg”-lappar, som du kan ta bort om du vill.


 
<div id="ssmjswidget">
<noscript><a href="http://xn-ssongmat-v2a.nu/">Visa vad som är i säsong just nu (Säsongsmat.nu)</a></noscript>
</div><script>

/* Inställningar till Säsongsmatwidgeten */
/* Se http://säsongsmat.nu/ssm/Säsongsmat:Säsongswidget_(javascript) för instruktioner */
var ssm_bredd    = 200;    /* Bredd på rutan */
var ssm_hojd     = 300;    /* Max-höjd på rutan */
var ssm_kategori = 'Råvaror'; /* T.ex 'Frukt och grönsaker' eller 'Råvaror' */

</script><script type='text/javascript' src='http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sasongsmat-1/plugins/jswidget1.js'></script>

Variabler

variabel standardvärde
ssm_bredd 200 Bredd på rutan i pixlar
ssm_hojd 300 Maxhöjd på rutan i pixlar
ssm_bgfarg '#f2faff' Bakgrundsfärg
ssm_kategori 'Råvaror' Vilka råvaror ska hämtas? Tillgängliga värden är: 'Fisk och skaldjur', 'Frukt och grönsaker', 'Kött', 'Råvaror'
ssm_maxantal 500 Högsta antal poster som hämta
ssm_zon 0 Vilken zon ska säsongsinformation hämtas från? 0 = alla zoner
ssm_ram 1 Bredd på ram

Sidor som använder säsongswidgeten

Lägg gärna till din sida här, genom att redigera den här sidan!Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen