Säsongsmat

Administratörer kan bland annat radera skrivskyddade sidor, redigera recept utan att det syns i författarlistan (t.ex. för att rätta mindre syntaxfel) och blockera användare. Är du en van MediaWiki-användare (från t.ex. Wikipedia) och vill hjälpa till med mer administrativa sysslor på Säsongsmat? Kontakta oss på mejl@sasongsmat.nu @, så kan du också få ett administratörskonto!

Lista över administratörskonton

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen