Säsongsmat

Den här omvandlingstabellen för Plommon används för att automatiskt konvertera värden i innehållsförteckningarna till recept på Säsongsmat.nu. Måtten är ungefärliga – särskilt styckemåtten.

Antal
Vikt
(kilo)
Volym
(liter)
Längd
(m)
0.8 0.06 0.1

Fler mått

Notera att definitionen av en del mått ofta varierat genom historien, och inte sällan mellan regioner. För historiska mått anges här de definitioner som senast användes i någon större omfattning, och som kan tänkas dyka upp i gamla recept från 1700- och 1800-talet.

Antal
0,8 pkt, paket, bit, bitar, stk, st, st., stk., hela, person, portion, personer, portioner, tallrikar, tallrik, längd, längder, klyfta, klyftor, medelstor, medelstora, normalstor, normalstora, {{{singular}}}
0.0055555555555556 gross
0.066666666666667 dussin
0.4 par
0.64 stor, stort, stora, större, rejäla
0.96 liten, litet, små, mindre
1.6 halv, halva, ½
2.4 tredjedels, ⅓
3.2 fjärdedels, kvarts, ¼
Vikt
0,06 kilo, kilogram, kg, kg., 兛, 瓩, ㌕, ㎏
0,6 Hg, hekto, hektogram, hg, hg., ㋌
60 gram, g, g., gr, gr., ㌘
6,61386786E-5 amerikanskt ton, amerikanska ton, short ton
60000 milligram,mg,miligram,㎎, mg.
6,0E-5 ton, t.
0,1322773572 pund, lb, lb., lbm, pound, Imperial Standard Pound, ℔, lbm, internationellt pund, internationlla pund
0,1322773572 pound, pounds, amerikanska pund, amerikanskt pund Pund syftar nog oftast på internationellt pund.
0,1411512294 skålpund, svenska skålpund, skålp., skålp, sklp ℔, lb etc har använts om svenska skålpund, men dyker de upp i ett recept i dag syftar de nog snarast på pund.
0,1204577394 norska skålpund
0,12738853506 gamla danska skålpund, äldre danska skålpund, ä. danska skålpund
0,12 danska skålpund
16,0002 匁, monme 3,75 gram
0,016002 貫, kan
Volym
0,1 liter, l, lit, ltr, lit., l., ㍑, 竔, ℓ
1 deciliter, dl, dcl, dcl, ㎗
0,66666666667 kopp, koppar, kkp, kaffekopp, kaffekoppar,kkp.
0,4 tekopp, tekoppar, tkp
10 centiliter, cl, cl.
100 milliliter, ml, mililiters, mililiter, ml.,㎖
6,66666666667 matsked, matskedar, msk, tbsp, tablespoon, tablespoons, msk., skedblad
20 teskedar, tesked, tsk, teaspoon, tsp, tsk.
100 kryddmått, krm, krm.
0,5 glas
0,01 䇆, dekaliter, decalit,
0,001 䇉, hektoliter, hectolit
0,0001 ㎘, kiloliter, kl
1000 ㎕, mikroliter, µl, μl både egentligt Unicodetecken (µ), och den grekiska bokstaven mu (μ)
Volymmått i andra system
0,416666666 cup, cups
0,211337642 pint, pints
0,0264172052 gallon, gallons
3,38140227 fluid ounce, fl oz, fl. oz., oz. fl.
0,2127659574 liquid pint, liquid pints
0,1818181818 dry pint, dry pints
Historiska volymmått
0,0763358779 stop
0,0013642565 spann
0,0054570259 fjärding, fjärdingar, fjärdingsmått
0,0006821282 tunna, tunnor, tunnmått
0,02183406112 kappe, kappmått
0,0382116928 kanna, kannor, kannmått
0,0025477707 ankare, ankarmått
0,3058103976 kvarter
1,219512195 jungfru, jungfrur, ort, jumfru, jumfrur

Teknisk data

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen