Säsongsmat

Den här omvandlingstabellen för Kvitten används för att automatiskt konvertera värden i innehållsförteckningarna till recept på Säsongsmat.nu. Måtten är ungefärliga – särskilt styckemåtten.

Antal
frukter
Vikt
(kilo)
Volym
(liter)
Längd
(m)
1 0.135

Fler mått

Notera att definitionen av en del mått ofta varierat genom historien, och inte sällan mellan regioner. För historiska mått anges här de definitioner som senast användes i någon större omfattning, och som kan tänkas dyka upp i gamla recept från 1700- och 1800-talet.

Antal
1 pkt, paket, bit, bitar, stk, st, st., stk., hela, person, portion, personer, portioner, tallrikar, tallrik, längd, längder, klyfta, klyftor, medelstor, medelstora, normalstor, normalstora, frukt, frukter
0.0069444444444444 gross
0.083333333333333 dussin
0.5 par
0.8 stor, stort, stora, större, rejäla
1.2 liten, litet, små, mindre
2 halv, halva, ½
3 tredjedels, ⅓
4 fjärdedels, kvarts, ¼
Vikt
0,135 kilo, kilogram, kg, kg., 兛, 瓩, ㌕, ㎏
1,35 Hg, hekto, hektogram, hg, hg., ㋌
135 gram, g, g., gr, gr., ㌘
0,00014881202685 amerikanskt ton, amerikanska ton, short ton
135000 milligram,mg,miligram,㎎, mg.
0,000135 ton, t.
0,2976240537 pund, lb, lb., lbm, pound, Imperial Standard Pound, ℔, lbm, internationellt pund, internationlla pund
0,2976240537 pound, pounds, amerikanska pund, amerikanskt pund Pund syftar nog oftast på internationellt pund.
0,31759026615 skålpund, svenska skålpund, skålp., skålp, sklp ℔, lb etc har använts om svenska skålpund, men dyker de upp i ett recept i dag syftar de nog snarast på pund.
0,27102991365 norska skålpund
0,286624203885 gamla danska skålpund, äldre danska skålpund, ä. danska skålpund
0,27 danska skålpund
36,00045 匁, monme 3,75 gram
0,0360045 貫, kan

Teknisk data

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen