Säsongsmat

Den här omvandlingstabellen för Gurka används för att automatiskt konvertera värden i innehållsförteckningarna till recept på Säsongsmat.nu. Måtten är ungefärliga – särskilt styckemåtten.

Antal
gurkor
Vikt
(kilo)
Volym
(liter)
Längd
(m)
1 0.45

Fler mått

Notera att definitionen av en del mått ofta varierat genom historien, och inte sällan mellan regioner. För historiska mått anges här de definitioner som senast användes i någon större omfattning, och som kan tänkas dyka upp i gamla recept från 1700- och 1800-talet.

Antal
1 pkt, paket, bit, bitar, stk, st, st., stk., hela, person, portion, personer, portioner, tallrikar, tallrik, längd, längder, klyfta, klyftor, medelstor, medelstora, normalstor, normalstora, gurka, gurkor
0.0069444444444444 gross
0.083333333333333 dussin
0.5 par
0.8 stor, stort, stora, större, rejäla
1.2 liten, litet, små, mindre
2 halv, halva, ½
3 tredjedels, ⅓
4 fjärdedels, kvarts, ¼
Vikt
0,45 kilo, kilogram, kg, kg., 兛, 瓩, ㌕, ㎏
4,5 Hg, hekto, hektogram, hg, hg., ㋌
450 gram, g, g., gr, gr., ㌘
0,0004960400895 amerikanskt ton, amerikanska ton, short ton
450000 milligram,mg,miligram,㎎, mg.
0,00045 ton, t.
0,992080179 pund, lb, lb., lbm, pound, Imperial Standard Pound, ℔, lbm, internationellt pund, internationlla pund
0,992080179 pound, pounds, amerikanska pund, amerikanskt pund Pund syftar nog oftast på internationellt pund.
1,0586342205 skålpund, svenska skålpund, skålp., skålp, sklp ℔, lb etc har använts om svenska skålpund, men dyker de upp i ett recept i dag syftar de nog snarast på pund.
0,9034330455 norska skålpund
0,95541401295 gamla danska skålpund, äldre danska skålpund, ä. danska skålpund
0,9 danska skålpund
120,0015 匁, monme 3,75 gram
0,120015 貫, kan

Teknisk data

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen