Säsongsmat
Visa namn på flera språk

Den här listan har skapats automatiskt utifrån språkinformation i råvaruartiklarna, se även länkarna till fler automatiskt genererade språklistor längst ner på sidan. Du kan lägga till och redigera namn på andra språk genom att redigera respektive råvaruartikel.

これはスウェーデン語と日本語における食品の名前のリストです。リストは自動的にこのサイトのページで見つかる翻訳から生成されます。

Japanska Svenska
()() (kuko) Bocktörne
(カイ)(ラン) (kairan) Daggkål
(ニラ) (nira) Kinesisk gräslök
菜 (コマツナ) Komatsuna
水菜(ミズナ) Mizuna
(ヒラ)(タケ) (hiratake) Ostronskivling
(ハク)(サイ) (hakusai) Pak choi
(カラ)()() (karashina) Sareptasenap
(キン)()(ウリ) (kinshi-uri) Spagettipumpa
(タア)(サイ) (taasai) Tatsoi
タコ (tako) Åttaarmad bläckfisk


Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen