Säsongsmat

Lcfirst (om inte Property:Har versal begynnelsebokstav är satt). Om du ger två variabler så skrivs den andra ut istf den första (typiskt sett lcfirst|FULLPAGENAME|PAGENAME)

Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen