Säsongsmat
Belgien-Luxemburg
överstatlig region
Flag of None.svg
Ligger i:

Europa

Huvudstad:
  • Koordinater: 50.5038874.4699359999999615
Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Belgien-Luxemburg, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
Från Belgien-Luxemburg importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 0 kronor
0 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 0 kronor.

Belgien-Luxemburg är en region bestående av Belgien och Luxemburg, som tidigare använts för statistikrapportering till FAO. Sammanslagningen har att göra med den ekonomiska union (BLEU / UEBL[1]) som de båda länderna ingick 1921, och som delvis fortfarande lever kvar. Om vi i framtiden skulle lägga till även historisk statistik om produktion och handel, så skulle data för den del årtal hamna i den här artikeln.

  1. Belgisch-Luxemburgse Economische Unie / Unino économique belgo-luxembourgeoise / Belsch-Lëtzebuerger Wirtschaftsunion på holländska, franska respektive luxemburgska.


Landskoder
FAO-kod 15
FAO-namn Belgium-Luxembourg Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data.


Jordbruksproduktion


Mest exporterade jordbruksprodukter


Mest importerat till Sverige


Mest importerat till Finland


Mest importerat till Norge


Mest importerat till Danmark


Mest importerat till Färöarna


Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen