Säsongsmat
Antarktis
annat territorium

Antarctica (orthographic projection).svg

Emblem of the Antarctic Treaty.svg
Ligger i:

Antarktis

Huvudstad:
  • Koordinater: -900
Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Antarktis, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar. Data hämtas från FN:s jordbruksorganisation FAO. Se vidare Säsongsmat:FAO-data.
Från Antarktis importerar Sverige under ett år livsmedel till ett värde av omkring 0 kronor
0 euro
tusen dollar enligt FAO:s statistik (2009). Motsvarande värde för Finland var 0 kronor.

Flera länder gör anspråk på olika delar av Antarktis (landområden söder om 60:e breddgraden): Argentina, Storbritannien, Chile, Frankrike, Australien, Nya Zeeland och Norge. Alla dessa har skrivit under Antarktisfördraget (vars emblem visas i faktarutan), och förbundit sig att endast bedriva fredlig forskning på kontinenten.

Omkring 100 000 ton fisk fångas årligen legalt i vattnen kring Antarktis[1], men svartfisket tros vara många gånger större.


  1. Engelska Wikipedia, ingen källa angiven


Landskoder
FAO-kod 30
FAO-namn Antarctica Används för att koppla den här artikeln mot Säsongsmat:FAO-data.
ISO-kod AQ Kortaste särskiljande ISO 3166-kod
Wikipedia Antarctica Namn på engelska Wikipedia


Jordbruksproduktion


Mest exporterade jordbruksprodukter


Mest importerat till Sverige


Mest importerat till Finland


Mest importerat till Norge


Mest importerat till Danmark


Mest importerat till Färöarna


Från http://säsongsmat.nu
Tillbaka till toppen